Džemat Offenbach

Bošnjačka Kulturna Zajednica Sandžak
bs de

Allahove džamije grade i održavaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji namaz obavljaju i zekat daju i koji se nikoga osim Allaha ne boje; oni su, nadati se je, na Pravom putu. (At-Tawba, 18)

Kur'an