Džemat Offenbach

Bošnjačka Kulturna Zajednica Sandžak
bs de

A ti obraduj strpljive (Al-Bekara, 155)

2019-05-04 Studije dzemat-of

U jednoj višegodišnjoj studiji je iztraživana životna sudbina 1037 novorođenčadi rođenih godine 1970 u Novom Zelandu, gradu Dunedin [1]. Tokom niza godina su vršeni testovi dječije volje, koristeći popularni test sa bombonama (originalni naziv: “Marshmallow Test”) [2]. U tom testu su djeci bile ponuđene dvije opcije:

  1. dobiti jednu bombonu odmah, ili
  2. dobiti dvije bombone nakon 15 minuta čekanja.

Jedna trećina djece je bombon zgrabila odmah, druga trećina je pričekala samo neko vrijeme, dok je zadnja trećina uspjela da sačeka do kraja.

Nekoliko godina kasnije, kada su djeca iz studije bila u 30-tim godinama (osim 4% njih koji nisu pronađeni), istraživači su otkrili da su osobe koje su u djetinjstvu pokazale najjaču samokontrolu (odn. koje su se najduže strpile), bile znatno zdravije, financijski uspešnije i bolje su poštovali zakone od osoba koje su se u djetinjstvu pokazale kao hitre.

Statistička analiza je pokazala, da je dječiji nivo samokontrole važniji predviđač financijskog uspjeha, od kvocijenta inteligencije, socijalnog statusa ili familijarne okolnosti.


[1] Dunedin study. Dunedin Multidisciplinary Health & Development Research Unit (pristupljeno Maj 2019)
[2] The Focused Leader. Harward Business Review, 2013

comments powered by Disqus