Džemat Offenbach

Bošnjačka Kulturna Zajednica Sandžak
bs de

“Ko se ne prođe lažnog govora i postupka po njemu, Allahu nije potrebno da on ostavlja svoje jelo i piće!”
(Prenosi Ebu Hurejre r.a., bilježe Buhari, Tirmizi i Ebu Davud)

Muhammed as