Džemat Offenbach

Bošnjačka Kulturna Zajednica Sandžak
bs de

Reci: “Gospodar moj naređuje – pravednost. I obraćajte se samo Njemu kad god obavljate molitvu, i molite Mu se iskreno Mu ispovijedajući vjeru! Kao što vas je iz ničega stvorio, tako će vas ponovo oživiti.” (Al-‘Araf, 29)

Kur'an